Poštovane Kolegice i Kolege,

Klinika za očne bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organizira poslijediplomski tečaj I katergorije  „ Crveno i bolno oko-razlog za uzbunu, da ili ne?“ koji će se održati  17.02.2017. na KBC Zagreb- Istočni dio edukacijskog centra.
Srdačno pozivamo sve zainteresirane da se prijave i sudjeluju na multidisciplinarnom znanstvenom skupu koji  će sa različitih medicinskih aspekata ponuditi dijagnostičke i terapijske smjernice  kako u svakodnevnoj praksi  zbrinuti bolesnika sa simptomima crvenog i bolnog oka.
U nastavku pročitajte detalje o tečaju i  programu.

Također u prilogu se nalazi i pristupnica koju je potrebno ispuniti i dostaviti . Broj mjesta je ograničen te će se puniti redom prijave sa potvrdom o uplati.

Hvala unaprijed, veselimo se skorom druženju ,
Organizatori tečaja:
Prof.dr.sc. Nenad Vukojević
Dr.sc. Jelena Juri Mandić

PRISTUPNICA ZA TEČAJ

Kolegice i kolege,

Na sastanku u Liječničkom Zboru 29.11.2016. vezano uz Izbornu skupštinu našeg društva ponuđene su nam dvije opcije :

1. S obzirom da u tom trenutku od ukupno evidentiranih članova HOOD-a 297 su regularni članovi HLZ-a,Izborna skupština bi se mogla održati dana 9.12. kako je i predviđeno,ali pravo glasa imali bi samo članovi koji imaju regulirano članstvo u HLZ-u,a glasovalo bi se po sistemu jedan član jedan glas.

2. Provesti reguliranje članstva u HLZ-u tijekom slijedeća 3 mjeseca,dostaviti liste članova HLZ-u,te nakon njihova pregleda organizirati novi izbor delegata unutar članova HOOD-a,potom organizirati Izbornu skupštinu, delegatskim sustavom.

1.12.2016. je organizirana telefonska sjednica Upravnog odbora HOOD-a na kojoj je izglasan prijedlog pod rednim brojem 2.

Prema gore navedenom (odluci IO HLZ-a i UO HOOD-a) i ovlastima koje imam kao predsjednik HOOD-a (a po uputi IO HLZ-a), dopustite mi da slijedom navedenog opozovem odluku o sazivanju Skupštine HOOD-a ( izborne, izvještajne, izvanredne; redovita je održana u Opatiji u svibnju 2016.) kao i sazivanje izbornih skupština svih Sekcija!

Stoga Vas molim da u slijedeća tri mjeseca regulirate članstvo u HLZ-u, oni koji to nisu još uradili, podsjećam da oni koji se kandidiraju za novo vodstvo u Društvu i Sekcijama moraju imati regulirano članstvo unatrag zadnjih 5 godina. Dakle izbore za vodstvo Društva i Sekcija po naputku HLZ, ćemo održati po regulaciji članstva.

Prilikom slanja izbornih lista  neke kolege nisu dobile izborne listiće,naknadno smo ustanovili da nas nisu obavijestili o promjeni svojih adresa,ili o promjeni prebivališta te molimo da to urade na Suvremenom ili Tajnici prof.dr.sc. Katiji Novak Lauš u slijedeća tri mjeseca, kao i eventualne promjene adresa elektonske pošte.

Pozivam Vas da nam se pridružite na Suvremenom.

Predsjednik HOOD-a

Prof.dr.sc. Zoran Vatavuk

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA

Na temelju odluke Ravnatelja KBC-a Rijeka prof.dr.sc. Davora Štimca, dr.med., od 22. prosinca 2016. godine raspisuje se

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme:

1 doktor medicine specijalist oftalmologije                 – 1 izvršitelj

Uvjeti:

- završen Medicinski fakultet,

- položen specijalistički ispit iz oftalmologije

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti

- zamolbu i životopis

- presliku Diplome o stjecanju naziva doktor medicine/doktor dentalne medicine

- presliku Uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu određene specijalnosti (za koje radno mjesto se pristupnik prijavljuje)

- presliku Odobrenja za samostalan rad HLK

- presliku Domovnice

- potvrdu o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana).

- potvrda o radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO-a o radnom iskustvu)

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad.Klinički bolnički centar Rijeka pridržava prava dodatnih testiranja.

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN82/08), na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave kandidata podnose se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Klinički bolnički centar Rijeka, Kadrovska služba,Krešimirova 42, pismenim putem ili osobno u Pisarnici KBC-a Rijeka (prizemlje zgrade Ravnateljstva).Nepravovremene prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom, izuzet će se iz razmatranja. Pristupnici su dužni dostaviti elektronsku adresu zbog nesmetane korespodencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Kandidati su dužni pratiti svoju elektronsku poštu i odgovoriti na sve primljene e-mail poruke.

Klinički bolnički centar Rijeka

Obavijesti

Novosti

Izdvojeno