POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE I NA FACEBOOK-u KLIKOM NA FACEBOOK IKONU

Poštovani,

Upravni odbor HOOD-a odredio je 12.03.2017. zadnjim danom za prijave radova za Kongres koji će se održati u Primoštenu od 11.-14. svibnja.

Molimo, poštujte rok za prijavu, nakon ovog datuma neće se primati radovi, bez obzira na kvalitetu.

Upravni odbor je donio odluku da se Izborna skupština društva održi za vrijeme Kongresa, u Petak 12. svibnja. Da bi se skratio proces, izbori će se održati po principu jedan član, jedan glas. Napominjemo da sudjelovati na Izbornoj skupštini mogu članovi koji su podmirili svoje obaveze prema HLZ-u.

Isto vrijedi i za prijave za nova rukovodstva Društva i Sekcija. O rokovima za ove prijave bit će te naknadno obaviješteni.

S poštovanjem,

Za Upravni odbor

Zoran Vatavuk, Predsjednik HOOD-a

Poštovane kolegice i kolege,

Ovo je obnovljena i ažurirana lista članova HOOD-a koji su evidentirani u bazi podataka HLZ-a.
Kolege s ove liste mogu glasovati na Izbornoj skupštini, dok oni koji nisu na listi, to pravo ne mogu ostvariti.

Tajnica HOOD-a:                                                          Predsjednik HOOD-a:

Prof. dr. dc. Katia Novak- Lauš                            Prof. dr. sc. Zoran Vatavuk

U nastavku link za preuzimanje liste članova: HOOD članstvo 21.04.2017.

Poštovani članovi HOOD-a,

odgođena Izborna skupština bit će održana 12.svibnja 2017 godine za vrijeme 17. kongresa Hrvatskog oftalmološkog i optometrijskog društva u Primoštenu.

Molimo Vas da kandidature za predsjednika, dopredsjednika i članove Upravnog odbora društva , kao i za rukovodstva Sekcija koje su registrirane pri HLZ-u pošaljete do 10.travnja 2017. godine na adresu:

KBC Sestre milosrdnice
Klinika za očne bolesti
Tajništvo: Marija Šep
S naznakom ( Za kandidaturu)
10000 Zagreb, Vinogradska 29

Ovi izbori će biti po principu jedan član jedan glas.
Po naputku HLZ-a glasovati će svi oni  koji imaju regulirano članstvo u HLZ-u,
(popis vidljiv u objavi niže, na WEB stranici HOOD-a).

S poštovanjem.

Tajnica HOOD-a                                                       Predsjednik HOOD-a
Prof.dr.sc.Katia Novak Lauš                                    Prof.dr.sc.Zoran Vatavuk

LINK ZA PREUZIMANJE UVJETA ZA KANDIDATURE:   UVJETI ZA KANDIDATURE

Klinika za očne bolesti KBC-a Zagreb u suradnji s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu održat će 01. srpnja 2017.g. tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Indirektna oftalmoskopija”.

Indirektnom oftalmoskopijom proučavamo promjene na pozadini oka. Za razliku od direktne, indirektnom oftalmoskopijom imamo prednost binokularnog gledanja, prilikom čega dobivamo treću dimenziju promatranih struktura te široko vidno polje. Savladavanje tehnike indirektne oftalmoskopije često je teško i zahtjevno, jer se mora uvježbati koordinirano i sinkrono pomicanje lupe, svjetla i oka bolesnika. Obzirom na njene brojne prednosti, savladavanje ove tehnike za oftalmologa je poželjno i povećava kvalitetu skrbi za bolesnika.

Tečaj će obuhvatiti teoretska i praktična znanja o indirektnoj oftalmoskopiji, s naglaskom na praktični dio. Polaznici tečaja će saznati korisne podatke o optici, vrstama i načinima izvođenja indirektne oftalmoskopije, indikacijama za izvođenje indirektne oftalmoskopije kod odraslih i kod djece te crtanju patoloških promjena na fundus mapi. Na seminaru će polaznicima biti prikazane razne patološke promjene na pozadini oka, a na vježbama će, vođeni instruktorima u malim grupama, savladati tehniku izvođenja indirektne oftalmoskopije na modelima, a zatim i na bolesnicima.

Nakon tečaja polaznici će moći sami izvoditi indirektnu oftalmoskopiju i prepoznavati razne patološke promjene na pozadini oka.

Tečaj je namijenjen specijalistima i specijalizantima oftalmologije.

Tečaj će biti bodovan prema pravilniku HLK, a Medicinski fakultet izdaje potvrdnice sa ECTS bodovima.

Svi polaznici tečaja dobit će nastavne materijale u elektroničkom obliku.

PRIJAVA SUDJELOVANJA

Prijave se vrše putem maila: marija.barisic@gmail.com, najkasnije do 27.lipnja 2017. ili do popunjavanja maksimalnog broja polaznika.

Prilikom prijave molimo unesite: Ime i prezime, JMBG, OIB, naziv ustanove i broj telefona.

Tajnice tečaja:
Marija Barišić Kutija, dr.med., Klinika za očne bolesti KBC Zagreb, Tel: 091 1955 123 Petra Kristina Ivkić, dr.med., Klinika za očne bolesti KBC Zagreb, Tel: 098 191 2424

KOTIZACIJA

Kotizacija tečaja iznosi 350,00 kn i uplaćuje se na žiro račun Medicinskog fakulteta, br: HR 8423400091110024619, poziv na broj 15218 s naznakom “za tečaj Indirektna oftalmoskopija, za polaznika Ime i Prezime”.

Obavijesti

Novosti

Izdvojeno