Poštovani kolegice i kolege,


ovo je ažurirana lista članova HOOD-a koji su evidentirani u bazi podataka HLZ-a.

Kolege s ove liste mogu glasovati na Izbornoj skupštini, dok oni koji nisu  na listi ne mogu.

S poštovanjem.


Tajnica HOOD-a                                                                                      Predsjednik HOOD-a

Prof.dr.sc.Katia Novak Lauš                                                                 Prof.dr.sc.Zoran Vatavuk


U nastavku link za preuzimanje liste članova: Članovi HOOD 27.03.2017.

Poštovani,

Upravni odbor HOOD-a odredio je 12.03.2017. zadnjim danom za prijave radova za Kongres koji će se održati u Primoštenu od 11.-14. svibnja.

Molimo, poštujte rok za prijavu, nakon ovog datuma neće se primati radovi, bez obzira na kvalitetu.

Upravni odbor je donio odluku da se Izborna skupština društva održi za vrijeme Kongresa, u Petak 12. svibnja. Da bi se skratio proces, izbori će se održati po principu jedan član, jedan glas. Napominjemo da sudjelovati na Izbornoj skupštini mogu članovi koji su podmirili svoje obaveze prema HLZ-u.

Isto vrijedi i za prijave za nova rukovodstva Društva i Sekcija. O rokovima za ove prijave bit će te naknadno obaviješteni.

S poštovanjem,

Za Upravni odbor

Zoran Vatavuk, Predsjednik HOOD-a

Poštovane Kolegice i Kolege,

Klinika za očne bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organizira poslijediplomski tečaj I katergorije  „ Crveno i bolno oko-razlog za uzbunu, da ili ne?“ koji će se održati  17.02.2017. na KBC Zagreb- Istočni dio edukacijskog centra.
Srdačno pozivamo sve zainteresirane da se prijave i sudjeluju na multidisciplinarnom znanstvenom skupu koji  će sa različitih medicinskih aspekata ponuditi dijagnostičke i terapijske smjernice  kako u svakodnevnoj praksi  zbrinuti bolesnika sa simptomima crvenog i bolnog oka.
U nastavku pročitajte detalje o tečaju i  programu.

Također u prilogu se nalazi i pristupnica koju je potrebno ispuniti i dostaviti . Broj mjesta je ograničen te će se puniti redom prijave sa potvrdom o uplati.

Hvala unaprijed, veselimo se skorom druženju ,
Organizatori tečaja:
Prof.dr.sc. Nenad Vukojević
Dr.sc. Jelena Juri Mandić

PRISTUPNICA ZA TEČAJ

Poštovani,

odjel za oftalmologiju Opće bolnice Zadar već 8 godina uspješno organizira tečaj trajne edukacije za liječnike oftalmologe, pod nazivom «Dijagnostički i terapijski postupci u strabologiji i dječjoj oftalmologiji».

Tečaj već niz godina bilježi izvrsnu posjećenost kolega iz cijele Hrvatske, kao i kolega iz susjednih zemalja.
Radi velikog interesa, pokazala se potreba da se posebno organizira bazični i napredni tečaj.

Bazični tečaj ove godine održat će se od 23.– 25. ožujka 2017. godine u Općoj bolnici Zadar, Odjel za oftalmologiju, dok će napredni tečaj biti organiziran kao i do sada, krajem kolovoza, o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni.
Program tečaja uključuje stručna predavanja pod vodstvom Prof. Boergena.

Tečaj je prijavljen Hrvatskoj liječničkoj komori i u postupku je bodovanja.

S poštovanjem,
Doc.dr.sc.Suzana Konjevoda, dr.med.
Rukovoditelj Odjela za oftalmologiju

Poštovani,

prigodom obilježavanja 50-te godišnjice osnivanja ambulante za ortopleoptiku i strabologiju KBC Split,na Medicinskom fakultetu u Splitu (amfiteatar B100), 31. ožujka 2017. godine, održat će se tečaj trajne medicinske izobrazbe I. kategorije pod nazivom “Poremećaji refrakcije i pokretljivosti oka – suvremena dijagnostika i liječenje”.

Cilj tečaja je upoznati polaznike s dijagnostikom i liječenjem djece sa slabovidnošću ili škiljavosti. Slabovidnost ili ambliopija (smanjena vidna oštrina) ima prevalenciju od 2-5% u većini studija koje se bave ovom problematikom (domaći istraživači navode prevalenciju ambliopije u Gradu Zagrebu i Republici Hrvatskoj od 8,08 %),  te predstavlja značajan oftalmološki problem u dječjoj dobi. Pravovremenim dijagnosticiranjem i liječenjem djeci se omogućava normalan razvoj vidne oštrine te pravilan psihički i fizički razvoj.

Tečaj je namijenjen oftalmolozima, specijalizantima oftalmologije, liječnicima obiteljske medicine, pedijatrima i specijalizantima pedijatrije.

Tečaj je bodovan od strane HLK za predavače 18 bodova, za slušače 14 bodova

Voditelji tečaja:
Prof.dr.sc. Kajo Bućan,
Doc.dr.sc. Dobrila Karlica Utrobičić


Obavijesti

Novosti

Izdvojeno