Poštovane kolegice i kolege,

Ovo je obnovljena i ažurirana lista članova HOOD-a koji su evidentirani u bazi podataka HLZ-a.
Kolege s ove liste mogu glasovati na Izbornoj skupštini, dok oni koji nisu na listi, to pravo ne mogu ostvariti.

Tajnica HOOD-a:                                                          Predsjednik HOOD-a:

Prof. dr. dc. Katia Novak- Lauš                            Prof. dr. sc. Zoran Vatavuk

U nastavku link za preuzimanje liste članova: HOOD članstvo 21.04.2017.

Poštovani,

Upravni odbor HOOD-a odredio je 12.03.2017. zadnjim danom za prijave radova za Kongres koji će se održati u Primoštenu od 11.-14. svibnja.

Molimo, poštujte rok za prijavu, nakon ovog datuma neće se primati radovi, bez obzira na kvalitetu.

Upravni odbor je donio odluku da se Izborna skupština društva održi za vrijeme Kongresa, u Petak 12. svibnja. Da bi se skratio proces, izbori će se održati po principu jedan član, jedan glas. Napominjemo da sudjelovati na Izbornoj skupštini mogu članovi koji su podmirili svoje obaveze prema HLZ-u.

Isto vrijedi i za prijave za nova rukovodstva Društva i Sekcija. O rokovima za ove prijave bit će te naknadno obaviješteni.

S poštovanjem,

Za Upravni odbor

Zoran Vatavuk, Predsjednik HOOD-a

Poštovani članovi HOOD-a,

odgođena Izborna skupština bit će održana 12.svibnja 2017 godine za vrijeme 17. kongresa Hrvatskog oftalmološkog i optometrijskog društva u Primoštenu.

Molimo Vas da kandidature za predsjednika, dopredsjednika i članove Upravnog odbora društva , kao i za rukovodstva Sekcija koje su registrirane pri HLZ-u pošaljete do 10.travnja 2017. godine na adresu:

KBC Sestre milosrdnice
Klinika za očne bolesti
Tajništvo: Marija Šep
S naznakom ( Za kandidaturu)
10000 Zagreb, Vinogradska 29

Ovi izbori će biti po principu jedan član jedan glas.
Po naputku HLZ-a glasovati će svi oni  koji imaju regulirano članstvo u HLZ-u,
(popis vidljiv u objavi niže, na WEB stranici HOOD-a).

S poštovanjem.

Tajnica HOOD-a                                                       Predsjednik HOOD-a
Prof.dr.sc.Katia Novak Lauš                                    Prof.dr.sc.Zoran Vatavuk

LINK ZA PREUZIMANJE UVJETA ZA KANDIDATURE:   UVJETI ZA KANDIDATURE

Obavijesti

Novosti

Izdvojeno