Profesor Joseph Colin, in memoriam


Profesor Joseph Colin, pozvani predavač na našem posljednjem kongresu u Bolu na Braču, umro je 24. veljače 2013. nakon teške bolesti.

Do prerane smrti profesor Colin bio je predstojnik Sveučilišne oftalmološke klinike u Bordou, član borda Francuskog društva za kataraktu i refrakcijsku kirurgiju i Francuske očne banke.

Bio je član uredništva niza europskih, američkih i francuskih oftalmoloških časopisa.

Dobitnik je brojnih počasnih nagrada, među ostalima Europskog udruženja za kataraktu i refrakcijsku kirurgiju, Američke oftalmološke akademije i drugih.

Sjećati ćemo ga se po vrhunskim predavanjima, te toplini i neposrednosti u komunikaciji, a zajedno sa suprugom, također oftalmologinjom, gospođom Florence Malet bio je veliki prijatelj i zaljubljenik u našu zemlju.
PROFESSOR JOSEPH COLIN, IN MEMORIAM

Professor Joseph Colin, invited speaker at our last Congress in Bol, Island of Brač, died Feb. 24 2013 after a serious illness.

Until his untimely death, Professor Colin was the chairman of the Department of Ophthalmology at Bordeaux University Medical School and board member of the French Society of Refractive Surgery and the French Eye Bank.

He was a member of the editorial boards of several prominent European, American and French ophthalmic journals.

Professor Colin received numerous honorary prizes of leading ophthalmology organisations, including the European Society of Cataract and Refractive Surgery and the American Academy of Ophthalmology.

We will remember him for his excellent lectures, warmth and immediacy in communication. Together with his wife, also ophthalmologist, Ms. Florence Malet, he was a great friend and admirer of our country.