Obavjest sa sjednice Upravnog odbora


Na sjednici Upravnog odbora HOD-a od 04.03. 2013. odlučeno je da se rok za prijavu radova produži na 24. ožujak 2013. godine do 24:00 h.