4. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA HRVATSKOG OFTALMOLOŠKOG DRUŠTVA Zagreb, 3. lipnja 2013.


Dnevni red započeo u 14h i 5 min.
Sjednicom predsjeda prof. dr. sc. Zoran Vatavuk, predsjednik HOD-a. Na sjednici su nazočni: prof. dr. sc. Kajo Bućan i prof. dr. sc. Damir Kovačević ( dopredsjednici ), prof. dr. sc. Renata Iveković ( rizničarka ), prof. dr. sc. Katia Novak – Lauš ( tajnica ), prof. dr. sc. Branimir Cerovski, prof. dr. sc. Milan Ivanišević, doc. dr. sc. Mladen Bušić, doc. dr. sc. Nenad Vukojević, doc. dr. sc. Rajko Kordić i dr. sc. Miro Kalauz. Svoj izostanak zbog obveza opravdali su prim. mr. sc. Nikola Sušić i dr. Ivan Krković.   Nakon što je utvrđeno da postoji kvorum za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje, predsjednik predlaže dnevni red :

•    Program mjera zdravstvene zaštite ( izvješće doc. dr. sc. M. Bušić )
•    Reperkusije odluke HZZO-a o vrijednosti DTS boda na poslovanje poliklinika, odjela i klinika
•    Izvješće o pripremi 14. Kongresa Hrvatskog oftalmološkog društva u Dubrovniku
•    Razno

Ad točka 1. dnevnog reda
Doc. dr. sc. Mladen Bušić razradio je i prikazao power point prezentaciju : Program oftalmoloških mjera zdravstvene zaštite, u trajanju od 10 min. Nakon prezentacije je dogovoreno da se ista elektroničkim putem proslijedi svim članovima UO koji će do 7. lipnja u 10 sati proslijediti doc. dr. sc. Bušiću svoje primjedbe i sugestije.

Ad točka 2. dnevnog reda
Svi članovi UO izrazili su nezadovoljstvo neadekvatnim financijskim tretmanom od strane HZZO-a postupaka oftalmoloških zdravstvenih usluga i smanjenja vrijednosti DTS boda, posebno navodeći kao ogledne primjere trenutnu cijenu katarakte i PPV. Dogovoreno je da će se sastaviti dopis u svezi gore navedenog koji će biti adresiran na : HZZO, Ministarstvo zdravlja RH, Hrvatsku liječničku komoru i Hrvatski liječnički zbor. U dopisu će se zatražiti razgovor s resornim ministrom.

Ad točka 3. dnevnog reda
U uvodu točke 3. dnevnog reda, rizničar HOD-a, prof. dr. sc. Renata Iveković podnijela je izvješće o pozitivnom financijskom poslovanju društva završetkom 13. Kongresa Hrvatskog oftalmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem u Umagu ove godine.
Većina članova UO HOD-a  složila se s predsjednikom društva prof. dr. sc. Zoranom Vatavukom da su radovi izloženi na kongresu bili kvalitetni.
Prof. dr. sc. Zoran Vatavuk dao je kratko izvješće o organizaciji 14. Kongresa HOD-a koji će se održati od 22.05. – 25.05. zajedno s ISOT-om (svjetskim kongresom očne traume ) u Dubrovniku.  Kongres će se održati u Hotelu Palace, a još će biti na raspolaganju za smještaj hoteli Park, Neptun i Lacroma. Organizacija predavanja će biti na principu jedne dvorane sa dvije govornice, kako bi izmjena predavača bila brža. Predsjednik društva, prof. dr. sc. Zoran Vatavuk naglasio je da se više neće tolerirati „probijanje vremena“ pojedinih predavača te da će se nakon predviđenog vremena za prezentiranje isključiti mikrofon, a moderatori će trebati na to upozoriti izlagatelja. Također je naglasio da znanstveni odbor ubuduće neće razmatrati nepotpune i neformalne prijave radova, kao ni one koji nisu prijavljeni do 31.siječnja 2014.g. Svi članovi Upravnog odbora podržali su donošenje ovih mjera.
Ad točka 4. Dnevnog reda
Prof. dr. sc. Renata Iveković podnijela je kratko izvješće UO HOD-a o održavanju simpozija „Suvremeno u oftalmologiji“ dne 6. prosinca 2013. u hotelu Sheraton, Zagreb. Članovi UO su se usuglasili da će se o konceptu simpozija detaljno odlučiti na idućem sastanku UO.
Dnevni red dovršen u 15h i 35 min.
Zapisnik vodila i sastavila: tajnica UO HOD-a – prof. dr. sc. Katia Novak Lauš