8. kongres Europskog glaukomskog društva


Od 1. do 6. lipnja 2008. godine , u Berlinu, Njemačka, kongres EGS-a.


U periodu od 1. do 6. lipnja 2008. godine, održava seu glavnom gradu Njemačke, Berlinu, 8. kongres Europskog glaukomskog društva(European Glaucoma Society-EGS). Mjesto održavanja je Maritim Hotel Berlin, Ecke Stauffenbergstrasse/Sigmundstrasse. Više informacija saznajete stranicama EGS-a.

www.eugs.org