ATLAS STRAŽNJEG SEGMENTA OKA


ATLAS STRAŽNJEG SEGMENTA OKA –

OPTIČKA KOHERENTNA TOMOGRAFIJA

I

FLUORESCEINSKA ANGIOGRAFIJA

Komparativni prikaz široke palete bolesti i stanja očne pozadine prikazanih optičkom koherentnom tomografijom i fluoresceinskom angiografijom uz originalne fotografije i bogatu ilustraciju svakog pojedinog slučaja, donosi u tvrdom uvezu 965 fotografija, 320 stranica teksta, 11 tablica i 5 shema te najnovija saznanja o dijagnostičkim metodama koje su se svojim značajem nametnule kao neizostavni standard u modernoj dijagnostici bolesti stražnjeg segmenta oka.

Glavni urednici: Mladen Bušić, Damir Bosnar, Biljana Kuzmanović Elabjer

Autori: Borna Šarić, Damir Bosnar, Vlatka Brzović Šarić, Jurica Predović