PRAKTIČNA REFRAKCIJA


Sveučilište u Zagrebu

Medicinski fakultet

Katedra za oftalmologiju i optometriju

Klinika za očne bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb

organizira

POSLIJEDIPLOMSKI TEČAJ STALNOG MEDICINSKOG USAVRŠAVANJA PRVE KATEGORIJE

PRAKTIČNA REFRAKCIJA

Voditelj tečaja:

Prof.dr.sc Branimir Cerovski

Tajnik:

Dr.sc. Tomislav Kuzman

13. lipanj 2014.

Edukacijski centar istok – KBC Zagreb

(dvorana broj 4, zgrada u kojoj je garaža i hotel, ulaz pored Konzuma)

Sudionici skupa imat će priliku produbiti i usavršiti svoje poznavanje tehnika subjektivnog određivanja refrakcije oka temeljenih na programu francuske Essilor Akademije. Teme skupa bit će usmjerene na praktične i korisne načine mjerenja refrakcijskih grešaka poput tehnike križnog cilindra, postupaka koji prethode testiranju vidne oštrine, načinima provjere binokularnog vida i binokularne ravnoteže, kao i odabranim tehnikama određivanja vida na blizinu. Na kraju skupa će sudionici uz pomoć predavača moći i sami isprobati prikazane tehnike.

Skup će za prijavljene sudionike biti bodovan sa 6 bodova prema pravilniku HLK, te sa 0,6 ECTS bodova.

Svi zainteresirani mogu se zaključno s utorkom 10. lipnja prijaviti na e-mail adresu: tomislav.kuzman@kbc-zagreb.hr ili telefonom u tajništvo Klinike za očne bolesti KBC Zagreb na broj 01 / 2388 430.

Sudionici tečaja ne plaćaju kotizaciju.

Program tečaja “Praktična refrakcija”

13.00 Prof.dr.sc. Branimir Cerovski

Uvodna riječ

13.15 Dr. Adrian Lukenda

Pregled objektivnih i subjektivnih metoda mjerenja očne refrakcije

Najčešće greške kod određivanja progresivnih naočalnih leća

14.00 Dr.sc. Tomislav Kuzman

Postupci koji prethode subjektivnoj refrakciji

Određivanje sfere, osi i jačine cilindra – Jacksonovi križni cilindri

Binokularna ravnoteža

14.45 Stanka

15.00 Dr. Jelena Škunca Herman

Provjera binokularnog vida

Određivanje adicije za blizinu

Provjera završne korekcije

15.45 Davor Mihaljević

Prevencija – zaštita od UV zračenja i visokoenergetskog plavog svjetla bez utjecaja na cirkadijski ritam

Progresivne naočalne leće s nanotehnologijom

16.15 pismeni ispit

16.35 stanka – domjenak

17.00 do 19.00 RADIONICA:

praktična demonstracija prikazanih tehnika u ambulantama Klinike za očne bolesti KBC-a Zagreb