5. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA HRVATSKOG OFTALMOLOŠKOG DRUŠTVA


Sjednicom predsjedava prof. dr. sc. Zoran Vatavuk, predsjednik HOD-a. Na sjednici su nazočni: prof. dr. sc. Kajo Bućan (dopredsjednik), prof. dr. sc. Renata Iveković (rizničar), prof. dr. sc. Katia Novak Lauš (tajnica), prof. dr. sc. Mladen Bušić, prof. dr. sc. Zdravko Mandić, doc. dr. sc. Rajko Kordić, dr. sc. Miro Kalauz i prim. mr. sc. Nikola Sušić. Svoj izostanak zbog obveza opravdali su prof. dr. sc. Damir Kovačević (drugi dopredsjednik), prof. dr. sc. Milan Ivanišević, prof. dr. sc. Branimir Cerovski, doc. dr. sc Nenad Vukojević i mr.sc.dr. Ivan Krković. Sjednica je započela s radom u 13 sati i 30 minuta. Nakon što je utvrđeno da postoji kvorum za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje, predsjednik predlaže dnevni red kako slijedi:

  1. Izvješće s 14. Kongresa HOD-a i ISOT-a- Dubrovnik 22.-25.05.2014.
  2. Izvješće s EBO-a u Parizu
  3. Izvješće sa Sastanka odbora SOE-a u Lisabonu
  4. Pripreme za simpozij „Suvremeno u oftalmologiji“
  5. Pripreme za izbore sekcija HOD-a
  6. Razno

Ad 1.

Izvješće podnosi predsjednik HOD-a, prof. dr. sc. Zoran Vatavuk. Nacionalni kongres je bio dobro posjećen s nizom izvrsnih radova i vrlo uspjelom sekcijom „Mladi u oftalmologiji“, a suradnja s ISOT- om bila je, po ocjeni vodećih ljudi ISOT-a, na vrlo visokoj razini. Tijekom kolovoza 2014. potrebno je izvršiti sve preuzete obveze u odnosu na ISOT. Unatoč slabijem odazivu farmaceutske industrije i skupoj destinaciji,  financijska bilanca kongresa je pozitivna (izvješće rizničarke prof. Iveković). Ukupno je uplaćeno 370 kotizacija  (210 za ISOT i 160 za HOD).

Primijećene su nepravilnosti u prijavama sažetaka radova za kongres HOD-a, te je UO predložio da  prilikom prijava za slijedeći kongres znanstveni odbor ne prihvati nepotpune prijave.

U cilju poštivanja zadanog vremena za izlaganje radova na kongresu, preporučeno je da organizator kongresa pronađe tehničko rješenje  kako bi se zadano vrijeme poštivalo.

Za mjesto održavanja slijedećeg kongresa predložene su Vodice (Hotel Olympia), od 14. do 17. 05. 2015. godine. Svi prijedlozi jednoglasno su usvojeni od strane članova UO HOD-a.

Ad 2.

Izvješće podnosi prof. dr. sc. Renata Iveković:

Na generalnoj skupštini oftalmološke sekcije UEMS-a (European Union of Medical
Specialists) održanoj  14. 06. 2014. na Malti bili su prisutni predstavnici oftalmologa zemalja koje su članice UEMS-a pa tako i Hrvatske. Predsjednik sekcije Bianchi izvijestio je o aktivnostima sekcije u proteklih godinu dana. Održani su izbori za budućeg predsjednika, dopredsjednike i rizničara za razdoblje 2015. do 2018. godine. Za novog predsjednika izabran je predstavnik Nizozemske Bonnenmaijer, a za jednog od dopredsjednika izabrana je predstavnica Hrvatske – prof. Renata Iveković. Aflalo i Bianchi izvijestili su o sastancima održanim u UEMS u proteklih godinu dana. Bianchi je također izvjestio o sudskom procesu Talijanskog oftalmološkog društva protiv tvrtke Roche u vezi primjene Avastina, a nakon toga je objavljen rezultat ankete o zemljama Europske unije koje provode Clinical Skills  Laboaratories Project. Predsjednica European Bord of Ophthalmology Creuot-Garcher izvijestila je o održanim ispitima EBO u Parizu u svibnju 2014. Obzirom da je EBO (European Board of Ophthalmology) dio tijela sekcije za oftalmologiju UEMS-a, sjednice se održavaju vezane  jedna na drugu. U Parizu, u svibnju 2014.g.,  ispitu je pristupilo 458 kandidata iz 28 zemalja. Iz Hrvatske su bila prijavljena 4 kandidata. Ove godine je bio dovoljan broj ispitivača, ali se razmišlja o razdvajanju usmenih ispita na dva dana: na petak i subotu. Razmatra se i ideja u uvođenju EBO ispita za subspecijalizacije. U svibnju 2015. očekuje se prvi takav ispit za glaukom.

Prihvaćena je jednoglasno kandidatura Hrvatskog oftalmološkog društva da se slijedeća skupština  oftalmološke sekcije UEMS-a održi u Dubrovniku od 12. do 14. 06. 2015. godine.

Iznijeti su podaci za rad EACCME – tijela UEMS-a : ovo tijelo bavi se kontinuiranom edukacijom i dodjelom bodova (CME) sudionicima kongresa i simpozija. Svaki skup koji želi da mu se dodijele CME bodovi mora prijaviti, a kompletni program kongresa mora biti finaliziran najmanje tri mjeseca prije početka istoga.

Obaviješteni smo da je na stranicama EBO otvoren natječaj za stipendije.

Upravni odbor HOD-a je raspravljao o kriterijima za EBO ispitivače i donio jednoglasnu odluku da je jedino UO HOD-a mjesto gdje će se odabirati budući ispitivači i o tome će biti pisanim putem obavješteno čelništvo EBO-a (usmeno je to već preneseno).

Ad  3.

Izvješće podnosi prof. dr. sc. Kajo Bućan, predstavnik HOD u Glavnom odboru SOE.

Izvješće pročitati ovdje

Ad  4.

UO je prihvatio prijedlog prof. Vatavuka i prof. Iveković da se simpozij „Suvremeno u oftalmologiji“ održi 05.12. 2014. god.  S obzirom da se skupovi više ne smiju održavati u hotelu sa pet zvjezdica, sa žaljenjem je konstatirano da se mora prekinuti dosadašnja uspješna suradnja sa hotelom Sheraton.  Odluka o mjestu održavanja će se donijeti na slijedećoj sjednici UO HOD-a-vodstvo HOD-a već je u pregovorima s odgovornima u Kaptol centru za iznajmljivanje dvorane. Podržan je prijedlog da koncept sastanka bude kao i prošle godine tako da se razmatranja pojedinih dijagnostičko-terapijskih postupaka obrade po sustavu „za i protiv“. Teme simpozija biti će izabrane na slijedećem sastanku UO.  Za Organizacijski odbor sastanka Suvremeno u oftalmologiji predloženi su svi članovi UO.

Ad 5.

Kako izbori za sekcije radi objektivnih i subjektivnih razloga nisu održani u proteklom razdoblju, UO je odlučio da se izbori vodstva sekcija vežu za izbore čelništva HOD-a  (lakša organizacija, jeftinije, veći broj sudionika, dovoljno vremena za ažurirati i napraviti liste članova sekcija), pa je donesena odluka da se svim predsjednicima sekcija produži mandat do slijedećeg ciklusa (prosinac 2016. god). Preporučeno je da svi predsjednici sekcija podnesu izvješće krajem tekuće godine kako bi izvješće o aktivnostima HOD-a prema HLZ-u bilo kompletno. Predsjednici sekcija se dodatno obvezuju za ažuriranje podataka o članstvu. Pojašnjeno je da svaki član Društva koji uredno plaća članarinu može biti član jedne ili više sekcija. Na web stranici HOD-a biti će obavijest o načinu pristupa sekcijama i obrazac učlanjenja. Članom se može postati ispunjenjem pristupnice i na svim redovitim sastancima sekcija.

Sjednica Upravnog odbora HOD-a s radom je završila u 15 sati i 35 minuta, a zbog obveza su je prijevremeno i uz ispriku napustili prof. dr. sc. Mladen Bušić i prof. dr. sc. Zdravko Mandić .

Zapisnik vodila i sastavila: tajnica UO HOD-a – prof. dr. sc. Katia Novak Lauš