IZVJEŠĆE SA SASTANKA ODBORA SOE (SOE BOARD MEMBERS), LISABON 6. i 7.lipnja 2014.


Poštovane kolegice i kolege,

dopustite da vas izvijestim o mom prvom sudjelovanju na godišnjem sastanku odbora Europskog udruženja oftalmologa (SOE Board Members) u funkciji službenog predstavnika Hrvatskog oftalmološkog društva. Odmah koristim i priliku da se zahvalim svima vama i UO HOD-u na povjerenoj mi funkciji uz uvjerenje da ću korektno zastupati interese HOD-a kao i svi prethodnici.

Sastanak je održan u Lisabonu 6. – 7. lipnja 2014. u Fontana Park hotelu pod predsjedanjem prof. Stefana Seregarda, predsjednika SOE. Nakon upoznavanja s ostalim predstavnicima nacionalnih društava, prvi dan smo u organizaciji Portugalskog oftalmološkog društva posjetili većinu turističkih i povijesnih znamenitosti Lisabona. U autobusu unajmljenom za tu prigodu i uz stručnu pratnju profesorice povijesti i engleskog jezika, upoznali smo povijest, kulturu i arhitekturu Portugala i Lisabona. Posebno je bio zanimljiv posjet starom dijelu Lisabona, na samom brežuljku, koji smo upoznali vozeći se tramvajom kroz uske i strme ulice, savladavajući zahtjevne uspone i nizbrdice. Večer je nastavljena u neformalnom druženju u Clubu de Fado uz nacionalne kulinarske delicije i fado glazbu.

Službeni dio sastanka održan je u subotu od 9 do 15 h. Za svakog od nas na stolu je bio pripremljen pisani radni materijal za svaku točku dnevnog reda. Na molbu predsjednika svatko se na početku sastanka predstavio. Zatim je prezentirano izvješće o prethodnom sastanku upravnog odbora SOE u Kopenhagenu 2013. i o samom kongresu SOE kojem je prisustvovalo gotovo 4000 sudionika iz 96 zemalja. Prezentirano je izvješće o tvrtki iz Švedske, koja se bavila organizacijom kongresa i koja je u međuvremenu završila u stečaju. Nakon detaljnog izvješća o samom kongresu, glede učešća i financijskih pokazatelja, povela se i rasprava o nedostatku financijskih sredstava za organizaciju kongresa i to primarno o manjem dotoku novca od sponzora, koji sve više novca ulažu u razne subspecijalističke sastanke i simpozije, pa su neki od delegata predložili da takvi budu organizirani i tijekom kongresa SOE (po uzoru na „AAO meeting“). No, čini mi se da su ipak prevladali stavovi da je SOE „opći“ oftalmološki kongres, poglavito za mlađe kolege, koji ima poslužiti kao predvorje na ulazu u subspecijalizacije. Nakon prigovora dijela sudionika (poglavito iz istočne Europe) na Kopenhagen kao na izuzetno skupo mjesto i ne baš lako dostupno svim sudionicima (posebno onima izvan EU), predloženo je da se takva mjesta ne mijenjaju previše, već da se kongres što je više moguće održava na mjestima s dobrim iskustvom u organizaciji, financijski prihvatljivim i svima lako dostupnim (naveden je primjer ESCRS kongresa koji se održava na već ustaljenim lokacijama). Bilo je govora i o službenoj publikaciji SOE, a posebno je zanimljivo bilo izlaganje prof. Hawline, kao predsjedavajućeg edukacijskog odbora SOE, o nizu aktivnosti koje se poduzimaju u cilju bolje osposobljenosti mladih kolega (kongres mladih oftalmologa idućeg tjedna u Portu, edukacijski centri, stipendije za mlade oftalmologe, inzistiranje da svako nacionalno društvo odredi tzv. „SOE lecture“ – ovo predavanje u izboru HOD-a bit će predstavljeno na „Suvremeno u oftalmologiji“ u Zagrebu u prosincu 2014.).

Posebno izvješće odnosilo se na četvrtu generaciju polaznika EuLDP programa (European leadership in ophthalmology) i na generaciju 2013/15. (prestižne diplome koje su određeni preduvjet u smislu zauzimanja određenih pozicija u struci glede organizacije, provođenja projekata i stvaranja vizije o razvoju oftalmologije na području EU). Na kraju je prof. Jan Tjeerd de Faber izvijestio o potrebi osnivanja registra očnih ozljeda uzrokovanih vatrometom po uzoru na Nizozemsko oftalmološko društvo te je predložio zabranu istog, a kao preduvjet upućivanja zahtjeva za zabranu održavanja komercijalnih vatrometa uputio je molbu svima da prijavljuju sve ovakve ozljede na posebnu poveznicu na web-stranici Nizozemskog oftalmološkog društva. Dr. Piovella govorio je u ime odsutnog profesora Brancatoa glede aktivnosti u svezi European Journal of Ophthalmology (EJO). Izvijestio je da je EJO izvrsno i profesionalno organiziran te je prenio njihov stav i želju da nastave raditi sa SOE.

Na samom kraju tajnim je glasovanjem odlučeno da se Helmholtzova medalja, koja se ima uručiti na sljedećem kongresu SOE u Beču u lipnju 2015., dodijeli profesoru Gabrielu van Riju iz Nizozemske. Idući sastanak upravnog odbora SOE zakazan je za 5. lipnja 2015. u Beču.

Srdačno vas pozdravljam i očekujem da će već prvi sastanak odbora SOE na kojem sam sudjelovao donijeti pomake u djelovanju HOD-a, poglavito u dodatnom obrazovanju naših specijalizanata i čvršćoj stručnoj i znanstvenoj povezanosti s istaknutim predstavnicima SOE.

S poštovanjem,

prof.dr.sc. Kajo Bućan