KIRURGIJA TRAUME OKA I OKULOPLASTIČNA REKONSTRUKCIJA


Poštovane kolegice i kolege,
tečaj će prikazati suvremene stavove i principe rekonstrukcije tkiva nakon korneoskleralnih rana, ozljeda vjeđa, lakrimalnog sustava, orbite i stražnjeg segmenta oka. Također tečaj će dati i prezentaciju tretmana kemijskih ozljeda oka i transplantacije limbalnih stanica, amnijske mebrane, keratoplastike à chaud kao i principe modernog liječenja posttraumatskog endoftalmitisa.