ČLANSTVO U SEKCIJI ZA KATARAKTU I REFRAKTIVNU KIRURGIJU


Poštovane kolegice i kolege, članovi Sekcije za kataraktu i refraktivnu kirurgiju HOOD-a,

Odlukom Upravnog odbora HOOD-a  9. prosinca 2016. godine održat će se izborna skupština odbora sekcija HOOD-a.

Glasovanje će se provoditi po principu jedan član- jedan glas. Sukladno statutu HLZ-a glasovanju mogu pristupiti svi članovi Sekcije za kataraktu i refraktivnu kirurgiju koji redovito plaćaju članarinu HLZ-a. Preporučamo članovima da provjere urednost plaćanja članarine HLZ-a za tekuću godinu.

S ciljem ažuriranja liste članova Sekcije potrebno je ispuniti niže priložen obrazac za prijavu članstva Sekcije za kataraktu i refraktivnu kirurgiju. Krajnji rok za podnošenje prijave je 5. studenog 2016. godine.

Članovi ESCRS-a koji su obnovili članstvo za 2016. godinu, upisani su i u članstvo Sekcije za kataraktu i refraktivnu kirurgiju i ne trebaju ispunjavati obrazac za prijavu članstva Sekcije.

KANDIDATURA ZA UPRAVNI ODBOR SEKCIJE ZA KATARAKTU I REFRAKTIVNU KIRURGIJU HOOD-a

Prema Pravilniku o radu stručnih društava HLZ-a, prijava kandidata za upravni odbor Sekcije treba sadržavati:

  1. kratki prijedlog programa rada Sekcije u sljedećem mandatu (maksimalno jedna stranica A4 formata),
  2. listu s najmanje pet članova Sekcije koji podupiru kandidaturu (ime i prezime člana, OIB ili JMBG i potpis),
  3. kandidat za člana Upravnog odbora Sekcije mora biti aktivan redoviti član HLZ-a najmanje pet godina.

Prijave je potrebno dostaviti najkasnije do 9. studenog 2016. godine na adresu KBC Sestre milosrdnice, Klinika za očne bolesti, Tajništvo Klinike, Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb (n/p Marija Šep) s naznakom: Kandidatura za upravni odbor Sekcije za kataraktu i refraktivnu kirurgiju HOOD-a.

S poštovanjem,
Doc.dr.sc. Ivanka Petric Vicković

**Molimo Vas da pritiskom na navedeni link otvorite mail u čijem se dnu nalazi OBRAZAC ZA ČLANSTVO U SEKCIJI ZA KATARAKTU I REFRAKTIVNU KIRURGIJU i popunite svoje podatke ako želite ili već jeste član/ica Sekcije za kataraktu i refraktivnu kirurgiju HOOD-a.