NATJEČAJ KBC RIJEKA


KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA

Na temelju odluke Ravnatelja KBC-a Rijeka prof.dr.sc. Davora Štimca, dr.med., od 22. prosinca 2016. godine raspisuje se

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme:

1 doktor medicine specijalist oftalmologije                 – 1 izvršitelj

Uvjeti:

- završen Medicinski fakultet,

- položen specijalistički ispit iz oftalmologije

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti

- zamolbu i životopis

- presliku Diplome o stjecanju naziva doktor medicine/doktor dentalne medicine

- presliku Uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu određene specijalnosti (za koje radno mjesto se pristupnik prijavljuje)

- presliku Odobrenja za samostalan rad HLK

- presliku Domovnice

- potvrdu o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana).

- potvrda o radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO-a o radnom iskustvu)

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad.Klinički bolnički centar Rijeka pridržava prava dodatnih testiranja.

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN82/08), na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave kandidata podnose se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Klinički bolnički centar Rijeka, Kadrovska služba,Krešimirova 42, pismenim putem ili osobno u Pisarnici KBC-a Rijeka (prizemlje zgrade Ravnateljstva).Nepravovremene prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom, izuzet će se iz razmatranja. Pristupnici su dužni dostaviti elektronsku adresu zbog nesmetane korespodencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Kandidati su dužni pratiti svoju elektronsku poštu i odgovoriti na sve primljene e-mail poruke.

Klinički bolnički centar Rijeka