SIMPOZIJ – TUMORI LUBANJSKE OVOJNICE – sadašnjost i budućnost – Zagreb 23. studenog 2010. godine


Tumori lubanjske osnovice su predmet interesa više medicinskih specijalnosti.  U njihovom liječenju  angažirani su multidisciplinarni timovi. U ovom području medicine događaju se vrlo dinamične promjene vrijedne pozornosti struke i znanosti. Simpozij je namijenjen specijalistima različitih struka koji se bave dijagnostikom i liječenjem tumora lubanjske osnovice s ciljem sagledavanja sadašnjih dosega  u ovom području te pripreme kadrova i tehnologije za skoru budućnost. Zbog svega navedenoga ovu temu ćemo obraditi multidisciplinarno. Sva predavanja, rasprave i zaključci bit će, uz prethodnu recenziju, tiskani kao znanstvena monografija a formirani stavovi dostupni najširem krugu stručne i znanstvene javnosti. Simpozij će se održati u dvorani Knjižnice HAZU,  Strossmayerov trg 14 u Zagrebu.  

Doc. dr. sc. Živko Gnjidić

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
Razred za medicinske znanosti – Odbor za tumore
KLINIČKA BOLNICA «SESTRE MILOSRDNICE»
Klinika za neurokirurgiju

Čast nam je pozvati Vas na
   
SIMPOZIJ

TUMORI  LUBANJSKE OSNOVICE – sadašnjost i budućnost

Zagreb 23. studenog  2010. godine
Knjižnica HAZU, Strossmayerov trg 14
ZNANSTVENI ODBOR
     Redoviti članovi
     Razreda za medicinske znanosti
     Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Z. Kusić,  S. Cvetnić,  I. Čikeš,   D. Dekaris, V. Demarin,  S. Forenbacher, V. Goldner,  D. Ikić,  I. Kostović,  I. Padovan,  M. Pećina,  I. Prpić,  Ž. Reiner,  D. Rukavina,  Š. Spaventi,  M. Šarić,  Z. Škrabalo,  E. Topolnik,  T. Wikerhauser

Organizacijski odbor: doc. dr. sc. Vili Beroš, dr. sc. Tomislav Sajko, Vesna Očak Sekulić
administrativna.tajnica Razreda za medicinske znanosti HAZU,  Zagreb, Hebrangova 1, tel.:  01 48-95-171, fax.: 01 48-19-979  

Voditelj simpozija: doc. dr. sc. Živko Gnjidić

Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu liječnika HLK kategoriziralo je i vrednovalo ovaj stručni skup za aktivno sudjelovanje s 10 a za pasivno sudjelovanje s 8 bodova.
Prijava za sudjelovanje na simpoziju je do 25. 10. 2010. godine na priloženu adresu organizatora, jer je broj mjesta u dvorani ograničen. Preporuča se on-line registracija na  e-mail:zgnjidic@kbsm.hr
 Prijavu možete poslati i poštom na: Doc. dr. sc. Živko Gnjidić,
       Klinika za neurokirurgiju
       Klinička bolnica »Sestre milosrdnice»
       Vinogradska 29. 10000 Zagreb
                   Tel +385 1 37 87 596, 
  Fax +385 1 37 68 273
  E-mail: zgnjidic@kbsm.hr

PROGRAM SIMPOZIJA:

Registracija sudionika        8.00 – 8,30 
1. Akademik Zvonko Kusić: Pozdravna riječÂ Â Â Â Â      8,30 – 8,40

    Predsjedništvo: doc dr. sc. Vili Beroš, dr. Jasna Radić
  
2. Doc. dr. sc. Živko Gnjidić: Uvod.                                                8,40 – 8,50
3. Dr. sc. Tomislav Sajko: Epidemiologija tumora lubanjske osnovice.         8,50 – 9,00
4. Doc. dr. sc. Hrvoje Čupić: Patohistologija  i imunohistokemija tumora
    lubanjske osnovice.      9,00 – 9,15
5. Akademkinja Vida Demarin: Neurološka prezentacija tumora   
    lubanjske osnovice.         9,15 – 9,35  
6. Mr. sc. Josip Hat, dr. Hrvoje Pećina: Suvremene neuroradiološke  
    metode prikaza tumora lubanjske osnovice i uloga intervencijske
    neuroradiologije u liječenju navedenih tumora.       9,35- 9,55
7. Prof. dr. sc.Vedran Deletis: Intraoperativni elektrofiziološki monitoring.   9,55-10,15
8. Doc. dr. sc. Vili Beroš: Neurokirurški principi liječenja tumora
    lubanjske osnovice.                                                                           10,15-10,35
9. Prof. dr. sc. Krešimir Pavelić: Suvremene metode molekularne biologije
     i nanotehnologije u liječenju tumora – gensko i ciljano liječenje.    10,35-10,55
10. Dr. Jasna Radić: Pravci razvoja primijenjene onkologije tumora
      lubanjske osnovice.          10,55-11,10
11. Mr. sc. Zdravko Heinrich: Radiokirurško liječenje tumora baze lubanje.   11,10-11,30

    Stanka           11,30 – 12,00
     
      Predsjedništvo: Prof. dr. sc. Renata Iveković, prof. dr. sc. Naranča Aljinović

11. Prof. dr. sc.Renata Iveković: Tumori baze lubanje sa zahvaćanjem
      orbite.            12,00 – 12,20
12. Prof. dr. sc. Dinko Štimac: Prošireni subfrontalni pristup.                         12,20 – 12,40
13. Prof. dr. sc. Kalogjera Livije, doc. dr. sc. Tomislav Baudoin:
       ORL tretman tumora baze prednje lubanjske jame.               12,40 – 13,00
 14. Prof. dr. sc. Krešimir Rotim: Metode liječenja  tumora u području  
        baze srednje lubanjske jame.                                                                     13,00 – 13,20
15. Doc. dr. sc. Živko Gnjidić: Metode liječenja tumora selarne regije          13,20 – 13,40     
16. Prof. dr. sc. Ranko Mladina: Endonazalni endoskopski pristup na 
       tumore klivusa.                                                                             13,40 – 14,00
17.  Prof. dr. sc. Kenan Arnautović: Lezije baze stražnje lubanjske jame -
        povratak u budućnost.                              14,00 – 14,20
18. Prof. dr. sc. Robert Trotić, dr. Mihael  Ries: ORL pristupi tumorima
       stražnje lubanjske jame.                                                                           14,20 – 14,40
 
19. Prof. dr. sc. Naranča Aljinović: Rekonstrukcijski zahvati nakon
      operacija ekstenzivnih kraniofacijalnih tumora.        14,40 -15,00  20. Prof. dr. sc. Simeon Grazio, mr. sc. Frane Grubišić: Rehabilitacija
      bolesnika s tumorima lubanjske  osnovice.       15,00 – 15,20
    
     RASPRAVA           15,20 – 16,20