Program 11. Kongresa Hrvatskog oftalmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem


Poštovane kolegice i kolege,

čast mi je pozvati Vas na naš 11. kongres, koji će se održati u
Primoštenu, u hotelu Zora od 20. do 22. svibnja 2011. godine.
Tema kongresa je farmakoterapija u oftamologiji.
Želim Vam uspješan rad, boravak i druženje u Primoštenu!

Program možete pogledati na linku http://hod.com.hr/kongres2011/program.htm

Predsjednik Hrvatskog oftalmološkog društva

Prof.dr.sc. Zoran Vatavuk