Godišnji sastanak Sekcije za kataraktu i refraktivnu kirurgiju oka


Poštovani kolegice i kolege,

Pozivam Vas na godišnji sastanak Sekcije za kataraktu i refraktivnu kirurgiju Hrvatskog oftalmološkog društva koji će se ove godine održati u Jakišnici na otoku Pagu .

Siguran sam da će životopisnost otoka sa tisućljetnim maslinicima i suhozidinama te kvalitetno sastavljen stručno znanstveni program biti veliki izazov i vrijedan putovanja u prvom listopadskom vikendu. Između ostalog dobiti ćete i najnovije informacije sa zadnjeg Europskog kongresa o katarakti koji će se održati u Beču a drugoga dana biti će predstavljeni svi mogući načini i varijacije u korekciji astigmatizma što se može vidjeti iz programa.

Učinili smo sve u organizacijskom i financijskom smislu kako bi ovaj simpozij bio pristupačan što većem broju kolega, nadajući se Vašem dolasku srdačno Vas pozdravljam.

Predsjednik Sekcije za kataraktu i

refraktivnu kirurgiju HOD-a

Prof.dr.sc.Zdravko Mandić

Više informacija na web linku: http://hod.com.hr/kongres2011/informacije.htm