POZVANI PREDAVAČ NA KONGRESU HOD-a BOL, 2012.


Francusko oftalmološko društvo

Profesor Joseph Colin

Predsjednik Francuskog društva za kataraktu i refrakcijsku kirurgiju Predsjednik Francuskog oftalmološkog društva 2005.-2008. godine član Upravnog odbora ISRS-AAO – Međunarodnog društva za refrakcijsku kirurgiju pri AmeriČkoj oftalmološkoj akademiji član Upravnog odbora ESCRS Europskog udruženja za kataraktu i refrakcijsku kirurgiju 2000.-2008. godine član Upravnog odbora Francuskog udruženja očnih banaka.