POZVANI PREDAVAČ NA KONGRESU HOD-a BOL, 2012.


Francusko oftalmološko društvo


Florence Malet

Predsjednica Europskog društva kontaktologa. U lipnju 1998. dobila je nagradu predavača Kewiet de Jonke Međunarodnog društva kontaktologa (IMCLS). Trenutno je ravnateljica francuskog sveučilišta za kontaktologiju.