POZVANI PREDAVAČ NA KONGRESU HOD-a BOL, 2012.


Thomas R. Friberg je redovni profesor oftalmologije na Sveučilištu u Pittsburghu, te voditelj odjela za bolesti mrežnice i staklastog tijela Klinike za oftalmologiju u Pittsburghu. Profesor Friberg specijalizirao je oftalmologju na Stanford University, a subspecijalizirao bolesti mrežnice na Massachusetts Eye and Ear Infirmary. Drugu subspecijalizaciju iz vitreoretinalne kirurgije prošao je na Duke Eye Center kod čuvenog profesora Machemera.

Profesor Friberg je autor i koautor preko 120 znanstvenih članaka o vitreoretinalnim bolestima. BIo je glavni istraživač u AREDS i AREDS 2 studijama ( uloga vitamina u liječenju senilne makularne degeneracije), te u brojnim drugim studijama. Uže područje njegovog interesa su metode slikovnih prikaza mrežnice, te je sudjelovao u razvoju i kliničkim ispitivanjima  širokokutnog sistema za snimanje očne pozadine (Optos).

Profesor Friberg je dobitnik brojnih nagrada i priznanja. Glavni je urednik časopisa Seminars in Ophthalmology, član uređivačkog odbora u 4 vodeća časopisa, kao i član prestižnog kluba Jules Gonin.